Thursday, January 15, 2004

Sitting here at 9:00
daaa da daaaa da DAAAA
and I'm missin my socks
daaa da daaaa da DAAAA
got up early this mornin
daaa da daaaa da DAAAA
too early I'm warnin

I've got the blues...
yea the 9am blues...

No comments: